Eres Virgen de Begoña,
de Bilbao y de Vizcaya,
Patrona, Reina y Señora,
Santísima Inmaculada.
Ante tu imagen se postran
los habitantes de España,
por sus pesares te invocan
y te llevan en el alma.


Estrella de la Esperanza,
brillas sobre el horizonte,
eres luz de la mañana
y lucero de la noche.
Libras al pueblo, que te ama,
de pestes e inundaciones.
Siempre atiendes las plegarias
y concedes tus favores.


Te rezan los marineros
cuando remontan la Ría,
dan gracias por su regreso,
con una Salve sentida.
Por el amor de su pecho,
en tus fiestas, tras la Misa,
bailan ante ti el aurresku*
los fieles de Euskalerría.*


En un cerro apareciste
y en él quisiste quedar,
¡bego-oña!*, alguien dice,
y en este lugar tú das
consuelo y paz a los tristes,
alejas del pueblo el mal,
eres Amatxo* y bendices
a los que a rogarte van.* Aurresku: Danza vasca.
* Euskalerría: Zona de lengua vasca.
* Bego-oña: Quieto el pie (Dejadme aquí)
* Amatxo: Madre.
Begoñako Andra Mari,
zu zara Bilbo eta Bizkaiko,
Erregiña eta Zaindari,
Sortzetik garbi-garbi.
Zure irudipean auzpezten dira
Españiar herrialde guztiak,
euren atsekabean deitzen deutzue
ta euren bihotzetan zaroez.


Itxaropenaren izar,
dirdiratzen dozu zeru-ertzean,
zu zara artizar goizean
eta argi-iturri gabean.
Maitale herria dozu askatzen,
izurri ta urioldetatik.
Eskariak beti dozuz entzuten
ta zure mesedeak emoten.


Mariñelak Zuregana dabe joten
ibai erdia igaro ondoren,
eskerrak damotzuez itzultzerakoan,
"Salbe" gozo bat esanez.
Euren bihotzeko maitasunez,
zure jaietan, Meza ondoren,
aurreskua dabe dantzatzen
zure omenez Euskalerriko kristauek.


Muño baten agertu ziñan
eta bertan gelditu nahi zendum,
¡bego-oña!, batzuk diñoe,
eta toki honetan emoten dozu
atsekabetuei bake ta atsegin,
herriagandik gatxa aldentzen,
Amatxo zara eta dozuz bedeinkatzen
zuregana otoizka diranak urreratzen.

Emma Margarita R.A.- Valdés           

Reservados todos los Derechos de Autor.
Publicado con permiso de la autora.
Prohibida su reproducción sin expreso consentimiento.
email de la autora: emmarav@teleline.es


Música: Aurresku

Imagen: Nuestra Señora de Begoña
Patrona de Bilbao y de Vizcaya (España)